• Bùi Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0384932900
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Bùi Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 25 - 36 tháng
  • Điện thoại:
   0989806496
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT 5-6 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0395568387
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Lương Thị Diến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3 tuổi A
  • Điện thoại:
   0338940175
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0985950943
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0975073169
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT 3-4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0356534928
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0385066774
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên lớp 3 tuổi A
  • Điện thoại:
   0344014277
  • Email:
   thutrangpham19922016@gmail.com
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0376690321
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Trần Thị Hồng Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983061016
  • Email:
   mnlogiang@thaibinh.edu.vn
 • Trần Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0987951686
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 255
Năm 2022 : 3.021
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook